Vodnik za zavarovanje avta

Tukaj najdete vse informacije za zavarovanje avta. Preverite spodnji vodnik za avtomobilsko zavarovanje in skoraj zagotovo boste našli odgovor. Če ga ne najdete nas kontaktirajte in našli bomo odgovor za vas.

Informativni izračun za zavarovanje avtomobila

Cena je pri zavarovanju pomemben faktor, ni pa edini pomembnem. Glede nato, da večino zanima kakšna je cena zavarovanja, smo vam v naši zavarovalni agenciji pripravili enostaven obrazec za izračun. Izpolnite ga lahko v dveh minutah in na enostaven in hiter način preverite kakšna je cena. Informativni izračun vam pripravimo individulano, tako da ga boste v roku dveh delovnih dni prejeli na svoj email, včasih pa že prej. Več informacij o njem lahko najdete na strani informativni izračun za zavarovanje avta.

 • Avto
 • Zavarovanje
 • Podatki

Vpišite podatke o avtomobilu

Znamka, tip in model avta (obvezno) - Prosimo, čim bolj natančno:

Moč motorja v KW in leto izdelave avtomobila (obvezno)

Pri kateri zavarovalnici imate trenutno zavarovanje? (obvezno)

Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

Obvezno AO zavarovanje (obvezno) - Označite premijski razred (bonus)
na obstoječi polici in ali želite zavarovanje voznika AO+

Želite polni ali delni kasko? - Izberite željena kritja iz seznama.

Datum vašega rojstva (obvezno)

Kdaj vam poteče zavarovanje za ta avto?

Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

Vaše ime in priimek (obvezno) ter e-mail naslov (obvezno)

Telefonska številka in številka pošte vašega prebivališča. (obvezno)

Opombe - nam želite še kaj sporočiti?

Preverite podatke in pritisnite Pošlji.

novosti in akcije o zavarovanjih za cenejše zavarovanje na email (max. 1x na mesec, enostavna odjava)

zavarovanje avta

Osnovni pojmi pri zavarovanju avta

Avtomobilska odgovornost – osnovno zavarovanje AO

Avtomobilska odgovornost ali na kratko AO, je obvezno zavarovanje, ki ga moramo skleniti, če želimo avto uporabljati v prometu. AO zavarovanje krije škodo do drugih. Škodo, ki jo z uporabo aavta povzročimo drugi osebi, je krita iz tega zavarovanja (za popravilo škode na lastnem avtu, potrebujemo sklenitev kasko zavarovanja).

Zavarovalna vsota, do katerega zneska zavarovalnica kritje škodo drugim osebam, je zakonsko določena in znaša 5.240.000€ za nematerialno škodo in 1.050.000€ za materialno škodo. To so minimalne zavarovalne vsote (ZV), ki so enake pri vseh zavarovalnicah. Zavarovanje avta pa se lahko sklene tudi z višjimi ZV.

Zavarovanje voznika za telesne poškodbe – AO+

AO+ zavarovanje krije telesne poškodbe vsakokratnega voznika (ne samo lastnika avtomobila) za primer telesnih poškodb in smrti. Zavarovalna vsota, do katere krije zavarovalnica škodo, je za zavarovanje voznika 51.000€. Pri nekaterih zavarovalnicah se lahko ZV tudi poveča na 75.000€ ali 100.000€ ali kakšen drugi znesek, ki ga imajo na voljo.

Premijski sistem – bonus in malus

Zavarovanje avta deluje po določenem premijskem razredu, ki se pri zavarovalnicah lahko razlikuje. Gre za ugodnost zavarovalnice, saj zavarovance nagradi z bonusom, kar pomeni nižje plačilo premije za avtomobilsko zavarovanje.

Izhodiščni razred je 14, kjer začne vsak zavarovanec, ki prvič zavaruje svoj avto ali ki na novo zavaruje svoj drugi avto. Premijski razred (v nadaljevanju PR) predstavlja 0% bonusa.

Za vsako leto zavarovanja (zavarovanje mora veljati neprekinjeno vsaj 11 mesecev), kjer prav tako ni bila prijavljena škoda, zavarovanec napreduje za 1 PR, kar predstavlja 5% bonusa. S pridobljenim bonusom se znižuje PR, tako da PR 13 predstavlja 5% bonusa, PR 12 10% bonusa … PR4 pomeni 50% bonusa.

Premijski razredi od 4 do 0 se med zavarovalnicami razlikujejo, nekatere niti nimajo nižje od 4. Zavarovalnica Sava in Adriatic Slovenija imata najnižji razred PR3, kar predstavlja 55% bonusa (45% plačane premije). Zavarovalnica Triglav ima zraven tega še PR 2 in 1, kjer je prav tako 55% bonusa. Generali ima v PR 1,2 in 3 50% bonusa. Zavarovalnica Grawe ima PR do 0, kjer PR3 predstavlja 52,5% bonusa, vse do 60% bonusa pri PR0.  Tudi pri zavarovalnici Allianz se bonus poveča do 60%, kar predstavlja PR0.

Na kasku deluje premijski sistem enako, kot pri AO. Razlika je, da imajo vse zavarovalnice PR do 1 ali 0.

Pri uveljavljanju škode iz AO ali kasko zavarovanja izgubite nekaj bonusa, običajno je to 3 PR ali 15% bonusa.

Primer: Imate PR4 na AO in kasko zavarovanje in povzročite prometno nesrečo z drugim vozilom, kjer ste vi krivi za nastalo škodo. AO zavarovanje bo pokrilo škodo na drugem vozilu (vozilih), tako da boste ob naslednjem zavarovanju imeli PR 7 na AO (izgubite 3 PR). Svoj avto si boste popravili iz kasko zavarovanja, tako da tudi na kasku ob naslednjem zavarovanju pristanete v PR7. V koliko v naslednjem letu ne bi imeli nobene škode, bi pri AO in kasku napredovali v PR6.

Zavedati se moramo, da bomo potrebovali 3 leta brez škode, da pridemo na enak PR, kot smo ga imeli, tako da priporočamo sklenitev Odkupa prve škode (opisan spodaj).

Malus je nasprotno od bonusa in predstavlja premijske razrede nad 14. Malus pomeni doplačilo na premijo (bonus je popust) Vse zavarovalnice imajo PR do 20. Pri tem pa PR predstavljajo naslednje vrednosti: PR15 je 110% premije, PR16 je 120%, PR17 je 135%, PR18 je 150%, PR19 je 170% in PR20 je 200%. To pomeni, da je premija za PR20 2x višja, kot za PR14 oz. 100% doplačilo na premijo.

Odkup prve škode

Odkup prve škode nam koristi, ko smo z zavarovanim avtomobilom imeli škodo, ki bi vplivala na izgubo bonusa, saj ga v tem primeru zaradi ene škode ne izgubimo.

Na izgubo bonusa vplivajo škode iz AO zavarovanja in tiste, ki so pod Polni kasko (prometna nesreča, vandalizem, toča). Škode po delni kasko kombinaciji ne vplivajo na izgubo bonusa.

Po pravilu premijskih razredov, ki jih ima določena zavarovalnica, bi tako v primeru škode izgubili nekaj premijskih razredov (bonusa). Običajno je to 3 razrede ali 15% bonusa. Sistem se pri nekaterih zavarovalnicah nekoliko razlikuje, tako da je lahko tudi 2 ali 4 PR oz. 10% ali 20% bonusa.

S sklenitvijo posebnega zavarovanja Odkup prve škode, v primeru ene škode, tega bonusa ne bomo izgubili. V primeru dveh škod, izgubimo bonus, kot da smo imeli eno škodo.

Odkup prve škode se sklene posamezno za AO in kasko zavarovanje. Lahko se sklene samo na AO, samo na kasko ali za oboje skupaj.

Cena je odvisna od zavarovalnice in različnih faktorjev. Lahko je odvisna od premijskega razreda ali pa je cena fiksa.

Glavna prednost Odkupa prve škode je seveda zagovorilo, da bomo v primeru škode obdržali premijski razred, ki ga imamo sedaj. Zavedati se moramo, da bomo potrebovali kar 3 leta, da pridemo nazaj na isti bonus. S pa tudi 3 leta plačevali nekoliko dražje zavarovanje.

Za na konec še opozorilo, da lahko Odkup prve škode uveljavljate samo pri zavarovalnici, kjer ste ga sklenili. Če ste ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja dodali tudi Odkup prve škode, imeli škodo in ob poteku zavarovanja zamenjali zavarovalnico, vam nova zavarovalnica ne bo priznala Odkupa prve škode, saj ste ga sklenili pri drugi. V primeru škode je tako najbolje ostati pri isti zavarovalnici, razen če toliko spremenijo pogoji, da je vseeno bolje zamenjati zavarovalnico.

Kasko zavarovanje

kasko zavarovanje avtaKasko zavarovanje avta pomeni kritje škode na lastnem avtomobilu, če smo za škodo krivi sami, je krivec neznan ali zaradi drugih dogodkov (narava, nalet divjadi, …).

Lahko bi tudi rekli, da kasko zavarovanje kritje škodo, ki za njo ni kriv drugi udeleženec v prometu, da bi si škodo na svojem vozilu pokrili iz njegovega AO zavarovanja.

Kasko zavarovanje je prostovoljno. Sklenete ga lahko za kritja, ki jih želite ali pa čisto brez kasko kritij. V primeru, da je avto na lizing, je potrebna sklenitev kasko zavarovanja za škodo v prometni nesreči in krajo.

Natančne pogoje, kakšno kasko zavarovanje morate skleniti v primeru nakupa avta preko lizinga najdete v svoji lizing pogodbi ali preverite pri osebi s katero urejate lizing.

Polni kasko

Polni kasko je izraz, ki se je uveljavil za kasko zavarovanje, ki zajema vsa najpomembnejša kritja. Ni napisanega pravila, tako da vedno preverite kaj zavarovanje zajema, preden se za njega odločite.

Kot nenapisano pravilo pa pomeni, da so kasko paketu dodane tudi vse delne kombinacije.

Polni kasko tako običajno zajema naslednja kritja:

 • prometno nesrečo
 • vandalizem/objestnost
 • naravne nesreče (toča, vihar, …)
 • kraja avta
 • stekla, luči in ogledala
 • divjad
 • parkirišče

Razlago posameznih kritij najdete spodaj.

Osnovni kasko

Za razliko od polnega kaska, kot je opisan zgoraj, pod besedo Osnovni kasko razumemo kasko zavarovanje, ki zajema kritje prometna nesreča, vandalizem in naravne nesreče ter samo nekaj izmed ostalih kritij.

V kolikor med kritji ni prometne nesreče, govorimo o delni kasko kombinacijah, ki jih bomo bolje spoznali v naslednjem poglavju.

Delne kasko kombinacije

Delni kasko lahko sklenemo za zavarovanje divjadi, parkirišča, stekel, luči, ogledal, naravnih nesreč in kraje avta.

Glavni značilnosti delnih kasko kombinacij sta, da niso vezane na bonusni sistem in da jih lahko sklepamo samostojno.

Parkirišče

Delni kasko parkirišče krije škodo, ki vam jo na vašem avtu povzroči neznani storilec s svojim vozilom. Pomembno je, da je po tej postavki krita samo škoda, ki je povzročena z drugim vozilom. Temu primerna mora biti tudi škoda, da je iz sledi razvidno, da je škoda nastala ali je lahko nastala z drugim vozilom. Škode, ki so na mestih, ki jih ni možno narediti z drugim vozilom, niso krite po kombinacije parkirišče.

Veliko ljudi napačno misli, da je po delnem kasku parkirišče krita vsa škoda, ki vam je nekdo povzoroči, ko imate parkiran avto. Kot rečeno zgoraj, je po tej kombinaciji krita samo škoda povzročena s strani drugega neznanega vozila. Razne risi na avto na višjih ali zelo nizkih mestih tako niso kriti iz te postavke, ampak so lahko kriti na primer iz vandalizma oz. objestnosti.

Parkirišče se lahko skene z odbitno franšizo ali brez. Običajna je sklenitev brez odbitne franšize, določene zavarovalnice pa imajo možnost sklenitve z fiksnimi franšizami.

Divjad

Stekla

Ogledala in svetlobna telesa

Naravne nesreče

Kraja

Odbitna franšiza

Odbitne franšiza pomeni soudeležbo zavarovanca pri škodi. Zavarovanec bo v primeru izplačila zaradi povzročene škode, do višine odbitne franšize, škodo kril sam, ostalo pa bo plačala zavarovalnica.

Odbitna franšiza (OF) se lahko obračuna:

 1. v procentu, npr. 1% pri polnem kasku. V tem primeru je višina OF odvisna od vrednosti novega avtomobila
 2. v fiksnem znesku, npr. 90€ pri delnem kasku.

Primer 1: OF pri polnem kasku znaša 1%. Pri vrednosti novega avtomobila 15.000€ znaša OF 150€. V primeru škode v znesku do 150€, le-ta ne bo krita. Pri škodi višji od 150€, pa bo zavarovanec ta znesek prispeval sam (Pri škodi 1.000€, bo zavarovanec plačal 150€, zavarovalnica 850€).

Primer 2: V primeru naleta divjadi je bila ocenjena škoda 500€. Ker imamo sklenjeno delno kombinacijo za divjad z odbitno franšizo 90€, bo zavarovalnica plačala 410€, sami pa 90€.

Odbitna franšiza je samo pri oblikah kasko zavarovanja, pri AO in AO+ zavarovanju ni nikoli OF.

Ostale informacije za zavarovanje avtomobila

Način plačila

Pri sklenitvi zavarovanja lahko uporabite različne načine plačila. Za enkratno plačilo je možno plačilo v gotovini ali preko UPN obrazca, ki ga lahko plačate na poljuben način (spletna ali mobilna banka, pošta, banka, avtomat za plačilo položnic, …).

Pri obročnem plačilu se prvi obrok poravna na enak način, ko je napisano zgoraj, ostali obroki pa preko položnic ali trajnika. Pri nekaterih zavarovalnicah je omejitev za določen način plačila. Tako lahko npr. plačate na več kot 6 obrokov samo preko trajnika, do 6 obrokov pa trajnik ali položnice.

Pravne osebe poravnajo plačilo zavarovanje preko računa (enkratno ali obročno).

Kratkoročne police

Poznamo dve vrsti kratkoročnih polic, ki je odvisna od razloga sklepanja. Kadar zaradi nakupa avta želimo uskladiti zavarovanje s potekom tehničnega pregleda, je to prorata polica. V tem primeru gre za enak cenik, kot pri letnih policah. Obvezna pa je sklenitev do poteka tehničnega.

V primeru, da želimo avto zavarovati za poljuben čas, gre za klasično kratkoročno polico. V tem primeru je cenik zavarovanja drugačen in bo takšno zavarovanje dražje. Zaradi višje cene, se takšne police sklepajo redko. Primerne so npr. za avto, ki jih želimo uporabljati samo določeno obdobje ali da čakamo na prevzem novega avta, ki ga dobimo čez 2 meseca. Sicer pa bi tudi v slednjem primeru priporočali normalno sklenitev avtomobilskega zavarovanja in prekinitev ob prihodu novega avta.

Prekinitev zavarovanja

Prekinitev zavarovanja je možna z odjavo avta na upravni enoti in institucijah, kjer opravljajo registracije avtomobilov (Amzs, Avto Krka, A-MB in ostali). Ne glede na to ali gre za prodajo avtomobila ali avta trenutno samo ne bi želeli imeti registiranega (ga ne boste prodali), morate za prekinitev zavarovanja, avto odjaviti iz prometa.

Na podlagi odjavljenega prometnega dovoljenja lahko na svoji zavarovalnici ali pri svojem zavarovalnem agentu uredite prekinitev zavarovanja in vračilo neizkoriščene premije.

Koliko stane zavarovanje avta?

Na ceno zavarovanja avta vpliva veliko faktorjev. Ključni pa so bonus (premijski razred), moč motorja in vrednost novega avtomobila (v primeru, da sklepamo tudi kasko zavarovanje). Izpolnite zgornji obrazec in izračunali vam bomo ceno za zavarovanje avta ali obiščite stran informativni izračun, kjer prav tako najdete ta obrazec.

Kaj rabim za zavarovanje avta?

Za zavarovanje avta potrebujete prometno dovoljenje ali podatke o avtu, kadar gre za prvo zavarovanje avtomobila. Na podlagi številke šasije in vaših osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka) se lahko sklene zavarovanje.

V primeru, da bi radi uveljavljali tudi bonus iz svoje starejše police (predhodnjega zavarovanja), je potrebno predložiti tudi staro polico, da se bonus prenese na nov avto. Če to urejate pri istem zavarovalnem agentu, ki vam je urejal že predhodnje zavarovanje, stare zavarovalne police ne potrebujete, saj ima na voljo podatke o predhodnji polici.

Fotografiranje avtomobila

Pred sklenitvijo kasko zavarovanja (polnega ali delnega kaska) je potrebno avtomobil tudi fotografirati. Fotografiranje je namenjeno temu, da se škoda uveljavja na obstoječi polici in ne na novem zavarovanju in da se ne zavaruje avto, ki je že poškodovan.

V kolikor sklepate samo AO in/ali AO+ zavarovanje, fotografiranje ni potrebno.

Zavarovalnice za avtomobilsko zavarovanje

V Sloveniji lahko zavarujete avto pri naslednjih zavarovalnicah:

 • Zavarovalnica Allianz
 • Zavarovalnica Generali
 • Zavarovalnica Grawe
 • Zavarovalnica Sava
 • Zavarovalnica Triglav

Če pogledamo na hitro je ponudba zavarovalnic zelo podobna. Kljub temu pa obstaja kar nekaj razlik, ki lahko vplivajo na to, kje boste sklenili svoje avtomobilsko zavarovanje. Glavne razlike se pojavljajo pri kasko zavarovanju, ki ga najdete opisanega zgoraj.

Izračun za avtomobilsko zavarovanje Kliknite tukaj in preverite ceno za zavarovanje
Delite na Facebook