Vodnik za zavarovanje avta

Tukaj najdete vse informacije za zavarovanje avta. Preverite spodnji vodnik za avtomobilsko zavarovanje in skoraj zagotovo boste našli odgovor. Če ga ne najdete nas kontaktirajte in našli bomo odgovor za vas.

Informativni izračun za zavarovanje avtomobila

Cena je pri zavarovanju pomemben faktor, ni pa edini pomembnem. Glede nato, da večino zanima kakšna je cena zavarovanja, smo vam v naši zavarovalni agenciji pripravili enostaven obrazec za izračun. Izpolnite ga lahko v dveh minutah in na enostaven in hiter način preverite kakšna je cena. Informativni izračun vam pripravimo individulano, tako da ga boste v roku dveh delovnih dni prejeli na svoj email, včasih pa že prej. Več informacij o njem lahko najdete na strani informativni izračun za zavarovanje avta.

 • Avto
 • Zavarovanje
 • Podatki

Vpišite podatke o avtomobilu

Znamka, tip in model avta (obvezno) - Prosimo, čim bolj natančno:

Moč motorja v KW in leto izdelave avtomobila (obvezno)

Pri kateri zavarovalnici imate trenutno zavarovanje? (obvezno)

Avtomobilska odgovornost (obvezno) - Označite premijski razred (bonus) na obstoječi polici.
- Ali želite zavarovanje voznika AO+

Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

Želite kasko zavarovanje? - Izberite polni ali delni kasko oz. Brez kaska in premijski razred (bonus) za kasko na obstoječi polici, če želite polni kasko.

Datum vašega rojstva (obvezno)

Kje imate sklenjeno dopolnilno zavarovanje (dodatno)?

Vaše ime in priimek (obvezno) ter e-mail naslov (obvezno)

Telefonska številka in številka pošte vašega prebivališča. Tako bomo odpravili nejasnosti in vam lahko pripravili izračun brez napak. (obvezno)

Potek zavarovanja in opombe - Vpišite potek obstoječega zav. (približno)
in opombe po potrebi.

Preverite podatke in pritisnite Pošlji.

posebne popuste za cenejše zavarovanje in zanimive novice
na email (max. 1x na mesec)

Osnovni pojmi pri zavarovanju avta

Avtomobilska odgovornost – osnovno zavarovanje AO

Avtomobilska odgovornost ali na kratko AO, je obvezno zavarovanje, ki ga moramo skleniti, če želimo avto uporabljati v prometu. AO zavarovanje krije škodo do drugih. Škodo, ki jo z uporabo aavta povzročimo drugi osebi, je krita iz tega zavarovanja (za popravilo škode na lastnem avtu, potrebujemo sklenitev kasko zavarovanja).

Zavarovalna vsota, do katerega zneska zavarovalnica kritje škodo drugim osebam, je zakonsko določena in znaša 5.240.000€ za nematerialno škodo in 1.050.000€ za materialno škodo. To so minimalne zavarovalne vsote (ZV), ki so enake pri vseh zavarovalnicah. Zavarovanje avta pa se lahko sklene tudi z višjimi ZV.

Zavarovanje voznika – AO+

AO+ zavarovanje krije telesne poškodbe vsakokratnega voznika (ne samo lastnika avtomobila) za primer telesnih poškodb in smrti. Zavarovalna vsota, do katere krije zavarovalnica škodo, je za zavarovanje voznika 51.000€. Pri nekaterih zavarovalnicah se lahko ZV tudi poveča na 75.000€ ali 100.000€ ali kakšen drugi znesek, ki ga imajo na voljo.

Premijski sistem in bonus

Odkup prve škode

Kasko zavarovanje

Kasko zavarovanje avta pomeni kritje škode na lastnem avtomobilu, če smo za škodo krivi sami, je krivec neznan ali zaradi drugih dogodkov (narava, nalet divjadi, …). Lahko bi tudi rekli, da kasko zavarovanje kritje škodo, ki za njo ni kriv drugi udeleženec v prometu, da bi si škodo na svojem vozilu pokrili iz njegovega AO zavarovanja.

Kasko zavarovanje je prostovoljno. Sklenete ga lahko za kritja, ki jih želite ali pa čisto brez kasko kritij. V primeru, da je avto na lizing, je potrebna sklenitev kasko zavarovanja za škodo v prometni nesreči in krajo. Natančne pogoje, kakšno kasko zavarovanje morate skleniti v primeru nakupa avta preko lizinga najdete v svoji lizing pogodbi ali preverite pri osebi s katero urejate lizing.

Polni kasko

Polni kasko je izraz, ki se je uveljavil za kasko zavarovanje, ki zajema vsa najpomembnejša kritja. Ni napisanega pravila, tako da vedno preverite kaj zavarovanje zajema, preden se za njega odločite. Kot nenapisano pravilo pa pomeni, da so kasko paketu dodane tudi vse delne kombinacije. Polni kasko tako običajno zajema naslednja kritja:

 • prometno nesrečo
 • vandalizem/objestnost
 • naravne nesreče (toča, vihar, …)
 • kraja avta
 • stekla, luči in ogledala
 • divjad
 • parkirišče

Razlago posameznih kritij najdete spodaj.

Osnovni kasko

Za razliko od polnega kaska, kot je opisan zgoraj, pod besedo Osnovni kasko razumemo kasko zavarovanje, ki zajema kritje prometna nesreča, vandalizem in naravne nesreče ter samo nekaj izmed ostalih kritij.

V kolikor med kritji ni prometne nesreče, govorimo o delni kasko kombinacijah, ki jih bomo bolje spoznali v naslednjem poglavju.

Delne kasko kombinacije

Delni kasko lahko sklenemo za zavarovanje divjadi, parkirišča, stekel, luči, ogledal, naravnih nesreč in kraje avta.

Glavni značilnosti delnih kasko kombinacij sta, da niso vezane na bonusni sistem in da jih lahko sklepamo samostojno.

Parkirišče

Delni kasko parkirišče krije škodo, ki vam jo na vašem avtu povzroči neznani storilec s svojim vozilom. Pomembno je, da je po tej postavki krita samo škoda, ki je povzročena z drugim vozilom. Temu primerna mora biti tudi škoda, da je iz sledi razvidno, da je škoda nastala ali je lahko nastala z drugim vozilom. Škode, ki so na mestih, ki jih ni možno narediti z drugim vozilom, niso krite po kombinacije parkirišče.

Veliko ljudi napačno misli, da je po delnem kasku parkirišče krita vsa škoda, ki vam je nekdo povzoroči, ko imate parkiran avto. Kot rečeno zgoraj, je po tej kombinaciji krita samo škoda povzročena s strani drugega neznanega vozila. Razne risi na avto na višjih ali zelo nizkih mestih tako niso kriti iz te postavke, ampak so lahko kriti na primer iz vandalizma oz. objestnosti.

Parkirišče se lahko skene z odbitno franšizo ali brez. Običajna je sklenitev brez odbitne franšize, določene zavarovalnice pa imajo možnost sklenitve z fiksnimi franšizami.

Divjad

Stekla

Ogledala in svetlobna telesa

Naravne nesreče

Kraja

Odbitna franšiza

Odbitne franšiza pomeni soudeležbo zavarovanca pri škodi. Zavarovanec bo v primeru izplačila zaradi povzročene škode, do višine odbitne franšize, škodo kril sam, ostalo pa bo plačala zavarovalnica.

Odbitna franšiza (OF) se lahko obračuna:

 1. v procentu, npr. 1% pri polnem kasku. V tem primeru je višina OF odvisna od vrednosti novega avtomobila
 2. v fiksnem znesku, npr. 90€ pri delnem kasku.

Primer 1: OF pri polnem kasku znaša 1%. Pri vrednosti novega avtomobila 15.000€ znaša OF 150€. V primeru škode v znesku do 150€, le-ta ne bo krita. Pri škodi višji od 150€, pa bo zavarovanec ta znesek prispeval sam (Pri škodi 1.000€, bo zavarovanec plačal 150€, zavarovalnica 850€).

Primer 2: V primeru naleta divjadi je bila ocenjena škoda 500€. Ker imamo sklenjeno delno kombinacijo za divjad z odbitno franšizo 90€, bo zavarovalnica plačala 410€, sami pa 90€.

Odbitna franšiza je samo pri oblikah kasko zavarovanja, pri AO in AO+ zavarovanju ni nikoli OF.

Ostale informacije za zavarovanje avtomobila

Način plačila

Pri sklenitvi zavarovanja lahko uporabite različne načine plačila. Za enkratno plačilo je možno plačilo v gotovini ali preko UPN obrazca, ki ga lahko plačate na poljuben način (spletna ali mobilna banka, pošta, banka, avtomat za plačilo položnic, …).

Pri obročnem plačilu se prvi obrok poravna na enak način, ko je napisano zgoraj, ostali obroki pa preko položnic ali trajnika. Pri nekaterih zavarovalnicah je omejitev za določen način plačila. Tako lahko npr. plačate na več kot 6 obrokov samo preko trajnika, do 6 obrokov pa trajnik ali položnice.

Pravne osebe poravnajo plačilo zavarovanje preko računa (enkratno ali obročno).

Kratkoročne police

Poznamo dve vrsti kratkoročnih polic, ki je odvisna od razloga sklepanja. Kadar zaradi nakupa avta želimo uskladiti zavarovanje s potekom tehničnega pregleda, je to prorata polica. V tem primeru gre za enak cenik, kot pri letnih policah. Obvezna pa je sklenitev do poteka tehničnega.

V primeru, da želimo avto zavarovati za poljuben čas, gre za klasično kratkoročno polico. V tem primeru je cenik zavarovanja drugačen in bo takšno zavarovanje dražje. Zaradi višje cene, se takšne police sklepajo redko. Primerne so npr. za avto, ki jih želimo uporabljati samo določeno obdobje ali da čakamo na prevzem novega avta, ki ga dobimo čez 2 meseca. Sicer pa bi tudi v slednjem primeru priporočali normalno sklenitev avtomobilskega zavarovanja in prekinitev ob prihodu novega avta.

Prekinitev zavarovanja

Prekinitev zavarovanja je možna z odjavo avta na upravni enoti in institucijah, kjer opravljajo registracije avtomobilov (Amzs, Avto Krka, A-MB in ostali). Ne glede na to ali gre za prodajo avtomobila ali avta trenutno samo ne bi želeli imeti registiranega (ga ne boste prodali), morate za prekinitev zavarovanja, avto odjaviti iz prometa.

Na podlagi odjavljenega prometnega dovoljenja lahko na svoji zavarovalnici ali pri svojem zavarovalnem agentu uredite prekinitev zavarovanja in vračilo neizkoriščene premije.

Koliko stane zavarovanje avta?

Na ceno zavarovanja avta vpliva veliko faktorjev. Ključni pa so bonus (premijski razred), moč motorja in vrednost novega avtomobila (v primeru, da sklepamo tudi kasko zavarovanje). Izpolnite zgornji obrazec in izračunali vam bomo ceno za zavarovanje avta ali obiščite stran informativni izračun, kjer prav tako najdete ta obrazec.

Kaj rabim za zavarovanje avta?

Za zavarovanje avta potrebujete prometno dovoljenje ali podatke o avtu, kadar gre za prvo zavarovanje avtomobila. Na podlagi številke šasije in vaših osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka) se lahko sklene zavarovanje.

V primeru, da bi radi uveljavljali tudi bonus iz svoje starejše police (predhodnjega zavarovanja), je poptrebno predložiti tudi staro polico, da se bonus prenese na nov avto. Če to urejate pri istem zavarovalnem agentu, ki vam je urejal že predhodnje zavarovanje, stare zavarovalne police ne potrebujete, saj ima na voljo podatke o predhodnji polici.

Fotografiranje avtomobila

Pred sklenitvijo kasko zavarovanja (polnega ali delnega kaska) je potrebno avtomobil tudi fotografirati. Fotografiranje je namenjeno temu, da se škoda uveljavja na obstoječi polici in ne na novem zavarovanju in da se ne zavaruje avto, ki je že poškodovan.

V kolikor sklepate samo AO in/ali AO+ zavarovanje, fotografiranje ni potrebno.

Zavarovalnice za avtomobilsko zavarovanje

V Sloveniji lahko zavarujete avto pri naslednjih zavarovalnicah:

Če pogledamo na hitro je ponudba zavarovalnic zelo podobna. Kljub temu pa obstaja kar nekaj razlik, ki lahko vplivajo na to, kje boste sklenili svoje avtomobilsko zavarovanje. Glavne razlike se pojavljajo pri kasko zavarovanju, ki ga najdete opisanega zgoraj.

Izračun za avtomobilsko zavarovanje Kliknite tukaj in preverite ceno za zavarovanje
Delite na Facebook