Kasko zavarovanje

kasko zavarovanje avtaKasko zavarovanje avta pomeni kritje škode na lastnem avtomobilu, če smo za škodo krivi sami, je krivec neznan ali zaradi drugih dogodkov (narava, nalet divjadi, …).

Lahko bi tudi rekli, da kasko zavarovanje kritje škodo, ki za njo ni kriv drugi udeleženec v prometu, da bi si škodo na svojem vozilu pokrili iz njegovega AO zavarovanja.

Kasko zavarovanje je prostovoljno. Sklenete ga lahko za kritja, ki jih želite ali pa čisto brez kasko kritij. V primeru, da je avto na lizing, je potrebna sklenitev kasko zavarovanja za škodo v prometni nesreči in krajo.

Natančne pogoje, kakšno kasko zavarovanje morate skleniti v primeru nakupa avta preko lizinga najdete v svoji lizing pogodbi ali preverite pri osebi s katero urejate lizing.

Polni kasko

Polni kasko je izraz, ki se je uveljavil za kasko zavarovanje, ki zajema vsa najpomembnejša kritja. Ni napisanega pravila, tako da vedno preverite kaj zavarovanje zajema, preden se za njega odločite.

Kot nenapisano pravilo pa pomeni, da so kasko paketu dodane tudi vse delne kombinacije.

Polni kasko tako običajno zajema naslednja kritja:

  • prometno nesrečo
  • vandalizem/objestnost
  • naravne nesreče (toča, vihar, …)
  • kraja avta
  • stekla, luči in ogledala
  • divjad
  • parkirišče

Razlago posameznih kritij najdete spodaj.

Osnovni kasko

Za razliko od polnega kaska, kot je opisan zgoraj, pod besedo Osnovni kasko razumemo kasko zavarovanje, ki zajema kritje prometna nesreča, vandalizem in naravne nesreče ter samo nekaj izmed ostalih kritij.

V kolikor med kritji ni prometne nesreče, govorimo o delni kasko kombinacijah, ki jih bomo bolje spoznali v naslednjem poglavju.

Delne kasko kombinacije

Delni kasko lahko sklenemo za zavarovanje divjadi, parkirišča, stekel, luči, ogledal, naravnih nesreč in kraje avta.

Glavni značilnosti delnih kasko kombinacij sta, da niso vezane na bonusni sistem in da jih lahko sklepamo samostojno.

Parkirišče

Delni kasko parkirišče krije škodo, ki vam jo na vašem avtu povzroči neznani storilec s svojim vozilom. Pomembno je, da je po tej postavki krita samo škoda, ki je povzročena z drugim vozilom. Temu primerna mora biti tudi škoda, da je iz sledi razvidno, da je škoda nastala ali je lahko nastala z drugim vozilom. Škode, ki so na mestih, ki jih ni možno narediti z drugim vozilom, niso krite po kombinacije parkirišče.

Veliko ljudi napačno misli, da je po delnem kasku parkirišče krita vsa škoda, ki vam je nekdo povzoroči, ko imate parkiran avto. Kot rečeno zgoraj, je po tej kombinaciji krita samo škoda povzročena s strani drugega neznanega vozila. Razne risi na avto na višjih ali zelo nizkih mestih tako niso kriti iz te postavke, ampak so lahko kriti na primer iz vandalizma oz. objestnosti.

Parkirišče se lahko skene z odbitno franšizo ali brez. Običajna je sklenitev brez odbitne franšize, določene zavarovalnice pa imajo možnost sklenitve z fiksnimi franšizami.

Divjad

Stekla

Ogledala in svetlobna telesa

Naravne nesreče

Kraja

Odbitna franšiza

Odbitne franšiza pomeni soudeležbo zavarovanca pri škodi. Zavarovanec bo v primeru izplačila zaradi povzročene škode, do višine odbitne franšize, škodo kril sam, ostalo pa bo plačala zavarovalnica.

Odbitna franšiza (OF) se lahko obračuna:

  1. v procentu, npr. 1% pri polnem kasku. V tem primeru je višina OF odvisna od vrednosti novega avtomobila
  2. v fiksnem znesku, npr. 90€ pri delnem kasku.

Primer 1: OF pri polnem kasku znaša 1%. Pri vrednosti novega avtomobila 15.000€ znaša OF 150€. V primeru škode v znesku do 150€, le-ta ne bo krita. Pri škodi višji od 150€, pa bo zavarovanec ta znesek prispeval sam (Pri škodi 1.000€, bo zavarovanec plačal 150€, zavarovalnica 850€).

Primer 2: V primeru naleta divjadi je bila ocenjena škoda 500€. Ker imamo sklenjeno delno kombinacijo za divjad z odbitno franšizo 90€, bo zavarovalnica plačala 410€, sami pa 90€.

Odbitna franšiza je samo pri oblikah kasko zavarovanja, pri AO in AO+ zavarovanju ni nikoli OF.

Delite na Facebook